Utrecht

OVER ONS

Onze ambitie

Cityport of Utrecht heeft de ambitie om stadslogistiek over water terug te laten keren in de stad, op een schone & slimme manier! En daarmee samen met partners een duurzame multimodale en circulaire stadshub te realiseren.

De regio Utrecht slibt over de weg letterlijk en figuurlijk dicht. In de (binnen)stad zijn er nu al 2-tons aslast gebieden en een emissievrije zone, de komende tijd zullen deze verder uitgebreid worden. 
Naast het verlagen van de CO2 uitstoot en het beperken van de geluidsoverlast worden ook minder logistieke bewegingen over de weg gerealiseerd (de modal shift van weg naar water).

Met als missie ‘samen circulair’ willen wij met onze partners een bijdrage leveren om de stad schoner en leefbaarder te maken.

Unieke locatie

Cityport of Utrecht ligt aan de Liesboschhaven, op de grens van Utrecht en Nieuwegein. De locatie is uitstekend toegankelijk via de weg (A2/A12/A27) en over water (Amsterdam-Rijnkanaal/Merwedekanaal). Via de Vaartsche Rijn zijn kleine(re) en schone schepen snel in de (binnen)stad. Het industrieterrein van ruim 3 hectare en de 500 meter kade zorgen voor voldoende bewegings- en groeiruimte. En bovenal, de haven is de enige binnen de sluizen van de stad Utrecht. Door de centrale ligging bedient de haven bovendien omliggende steden als Nieuwegein, de logistieke hotspot LageWeide en is er via het Amsterdam-Rijnkanaal aansluiting met heel Nederland.

Ons verhaal

De roots van Cityport liggen in de regio Utrecht en gaan al vele decennia terug. De Familie Van Hees is als waterbouwer al 5 generaties lang actief in & om het water. Als familiebedrijf voelen zij zich verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven en willen ze zorgen voor de medemens en de toekomstige generaties. Van Hees stelt haar uniek gelegen stadshaven beschikbaar om deze, samen met partners, om te vormen tot een multimodale & circulaire stadshub. In Cityport of Utrecht gebruiken zij hun logistieke, water- & bouwervaring om stadslogistiek over water verder vorm te gaan geven. Iets dat juist voor de voor ons liggende bouwuitdagingen en dichtslibbende stad cruciaal is.

Gecombineerd met de kennis & ervaring vanuit de Port of Utrecht geven wij gezamenlijk invulling aan de droom van deze logistieke stadshub: een duurzame en slimme verbinder voor de Utrechtse regio!

Contact gegevens