Utrecht

HOE HET WERKT

Op onze multimodale logistieke stadshub kunnen goederen worden op- en overgeslagen en tevens met elkaar gebundeld worden. Vanuit de hub zal op een emissieloze wijze de stadslogistiek verder verzorgd worden.
Cityport of Utrecht is een White-Label Hub, die gevormd wordt samen met onze partners uit de keten van stadslogistiek over water. Hierbij valt te denken aan partners uit de bouw, logistiek, IT, retail en (binnen)vaart.

Bouw

De bouw zorgt voor ongeveer 30% van de vervoersbewegingen en (CO2) uitstoot met betrekking tot stadslogistiek. Hierbij ligt er een enorme kans om bouwmaterialen over het water te vervoeren en bouw reststromen weer terug te nemen.

De komende jaren zijn er in en om Utrecht meer dan 400 bouwprojecten. Een aantal grote projecten is uitstekend bereikbaar over water. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Merwedekanaalzone met 10.000 woningen, het Beurskwartier met ca 3.500 woningen, Cartesius met ca 2.600 woningen en het Jaarbeurs terrein. Voor deze en andere projecten is de Cityport of Utrecht een slimme en schone logistieke oplossing: bouwmaterialen heen en circulaire reststromen terug!

Goederen

Utrecht is gebouwd op en rond het water voor het vervoeren van goederen. Deze historie biedt kansen voor vandaag en de toekomst.
De bevoorrading van de ondernemers, de pakketen van de bewoners en natuurlijk de retourstromen zijn een groot deel van de logistieke bewegingen van en naar de stad. Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Tevens ligt de kracht in het bundelen van deze verschillende stromen, denk aan horeca, retail en facilitair. 

Reststromen

De stad heeft dagelijks enorme hoeveelheden afval en (circulaire) reststromen. Deze worden nu veelal over de weg de stad uitgebracht. Het afvoeren over water is een schoon en gemakkelijk alternatief. 

Afvalinzameling via het water kan bijvoorbeeld door het gebruik van microhubs waar het afval in verschillende bakken kan worden gedeponeerd. Een emissieloze boot neemt deze wanneer die vol is mee en laat een nieuwe lege achter. 

Naast huishoudelijk- en bedrijfsafval valt ook te denken aan circulaire reststromen vanuit de bouw.

 

Groene energie

Langs en om en het water is er niet altijd (groen) stroom beschikbaar. Hedendaags is het mogelijk om een mobiele stroomvoorziening over het water naar een (tijdelijke) locatie te vervoeren.  

Cityport als onderdeel van het logistieke systeem over water.

Contact gegevens